1.1 Witaj w programie

1.2 Kim jest Twój instruktor

1.3 Plan gry

1.4 Jak korzystać z kursu?

1.5 Praca domowa

2.1   Instalacja niezbędnych narzędzi

2.2   Odpalenie pierwszej aplikacji

2.3   Opis architektury – podstawowe założenia

2.4   Przedstawienie podobieństw

2.5   Przedstawienie różnic

2.6 Praca domowa

3.1   Silne typowanie

3.2   Klasy

3.3   Dziedziczenie

3.4   Interfejsy

3.5   Enumy

3.6   Kolekcje

3.7   ES7

3.8   Helpery jako funkcje eksportowane

3.9   Praca domowa

4.1 Komponenty

4.2 Serwisy

4.3 Moduły

4.4 Adnotacje

4.5 Wstrzykiwanie zależności

4.6 Praca domowa

5.1   Wstęp

5.2   Konstruktor

5.3   OnChanges

5.4   OnInit

5.5   DoCheck

5.6   AfterContentInit

5.7   AfterContentChecked

5.8   AfterViewInit

5.9   AfterViewChecked

5.10 OnDestroy

5.11 Praca domowa

6.1   @Input – dane wejściowe

6.2   @Output – Dane wyjściowe

6.3   Komunikacja przy pomocy serwisu

6.4   Komunikacja http

6.5  Praca domowa

7.1   Angular Material

7.2   Instalacja

7.3   Korzystanie z komponentów

7.4   Creative Tim

7.5   Pobranie oraz odpalenie aplikacji

7.6   Omówienie projektu

7.7   Wbudowane klasy, które warto znać

7.8 Praca domowa

2.1   Wprowadzenie do CSS

2.2   Layout – Dwa najpopularniejsze rozwiązania

2.3   Flexbox

2.4   Bootstrap

2.5   SCSS – co to takiego?

2.6   Składnia SCSS

2.7   SCSS vs CSS

2.8   Stylowanie komponentów Angular Material

2.9 Praca domowa

9.1   Dyrektywa vs Pipe

9.2   Dyrektywy wbudowane

9.3   Własne dyrektywy

9.4   Wbudowane pipe’y

9.5   Własne pipe’y

9.6 Praca domowa 

10.1   Ng-container

10.2   Template-outlet

10.3   Ng-content

10.4   Kontener vs komponent

10.5 Praca domowa

11.1   Formularze reaktywne vs html

11.2   FormGroup

11.3   FormControl

11.4   Validacja

11.5   Value Changes

11.6 Praca domowa

12.1   Czym są strumienie?

12.2   Typy strumieni

12.3   Observables

12.4   Subject

12.5   BehaviorSubject

12.6   ReplySubject

12.7 Praca domowa

13.1   Pipe

13.2 Map 

13.3  Take

13.4   TakeUntil

13.5   debounceTime

13.6   ForkJoin

13.7   Zip

13.8   CombineLatest

13.9   WithLatestForm

13.10 catchError

13.11 Praca domowa

5.1 Wprowadzenie

5.2 MergeMap

5.3 ConcatMap

5.4 SwitchMap

5.5   ExhaustMap

5.6 Praca domowa

15.1 Wprowadzenie

15.2 App routing module

15.3 Routing 

15.4 Routing z parametrem

15.5 Guardy – zabezpieczenie routingu

15.6 Praca domowa