Masterclass - Cz. 1

Podsumowanie wiedzy dostępnej z pięcioetapowego procesu w formie wideo

- praca z aplikacją Creative Tim
- generyczny komponent
- komunikacja @Input
- pobranie danych z backendu

Masterclass - Cz. 2

Wprowadzenie do programowania reaktywnego:

- programowanie reaktywne
- czym jest operator pipe
- pobranie danych z kilku endpointów
- użycie modelu - DTO z Javy